AIR GTU Gas Treatment Unit

Kategorie

AIR GTU Gas Treatment Unit Zvětšit

AIR GTU Gas Treatment Unit

10640
Nový

Jednotka úpravy plynu AIR GTU je doplňkové zařízení k analyzátorům plynu, které chladí plyn na +5°C a tím zabraňuje možné kondenzaci vody v analyzátoru. K chlazení slouží Peltierovy články a vzniklý kondenzát je peristaltickým čerpadlem kontinuálně odstraňován.

Součástí jednotky je speciální filtr s výměnnou vložkou, který zachytí prachové částice o velikosti nad 0,1μ.

Teplotu plynu na vstupu a na výstupu zobrazují dva LED displeje.
Vstup a výstup plynu z jednotky je uzpůsoben pro hadici rozměru 6 x 1 mm.

Jednotka se upevňuje na stěnu dvěma šrouby.

Počkejte prosím...