Detektory plynů

Kategorie

Detekční systém

Aseko Detection System (ADS) je určen pro detekci a kontinuální měření koncentrace toxických a výbušných plynů a par v koncentracích desítek až tisíců ppm. Měřicím prvkem jsou elektrochemické, katalytické nebo infračervené senzory.

Elektrochemické senzory se v podstatě chovají jako palivové články, v nichž na pracovní elektrodě jsou molekuly detekované látky oxidovány nebo redukovány a na opačné elektrodě dochází podle typu reakce ke spotřebě nebo vývoji kyslíku. Jejich hlavní předností je vysoká citlivost, vynikající selektivita a lineární závislost odezvy na koncentraci. Nevýhodou je jejich kratší životnost, která se v průměru pohybuje kolem dvou let.

Infračervené senzory fungují na principu nedisperzní infračervené spektroskopie a na rozdíl od dříve uvedených typů jsou využitelné ve velmi širokém rozsahu koncentrací.

Katalytické senzory spalují detekovanou složku na katalyzátoru, naneseném na povrchu platinového drátku, který reaguje na změnu teploty a tím i koncentrace změnou elektrického odporu. Tyto senzory reagují na všechny spalitelné látky a jsou použitelné pouze pro měření ve vzduchu nebo v plynech s dostatečným obsahem kyslíku.

Detekčními prvky systému ADS jsou snímače koncentrace s proudovým výstupem 4-20 mA, který může uživatel zpracovat sám, nebo lze použít ústřednu ASIN ACU, která snímače napájí a výstup převádí na jeden až čtyři reléové výstupy. 

Kalibrace zařízení ASEKO naleznete zde

na 1 stránce
Zobrazeno 1 - 24 z 320 položek
na 1 stránce
Zobrazeno 1 - 24 z 320 položek
Počkejte prosím...